Yapısal kablolama, bina içerisinde; enerji, telefon, data, ses, güvenlik sistemleri sinyallerinin düzgün bir biçimde iletimini sağlamak için yapılan ve bu sistemleri tek bir çatı altında toplayarak yönetebilmeye ve gerekli durumlarda altyapıyı genişletmeye imkan sağlayan bir altyapı çalışmasıdır.

Yapısal kablolama ürünleri; akıllı ev sistemleri, aydınlatma, güvenlik kamera sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, rack kabinet, seslendirme ve acil anons sistemleri, telefon / santral sistemleri, tv / uydu sistemleri ve yangın alarm sistemleri ürünleri ile birlikte zayıf akım sistemleri içerisinde yer almaktadır.

Yapısal kablolama nedir?

Yapısal kablolama, bina içerisinde; enerji, telefon, data, ses, güvenlik sistemleri sinyallerinin düzgün bir biçimde iletimini sağlamak için yapılan ve bu sistemleri tek bir çatı altında toplayarak yönetebilmeye ve gerekli durumlarda altyapıyı genişletmeye imkan sağlayan bir altyapı çalışmasıdır.

Yapısal kablolama ile kurumların en önemli ihtiyaçlarından biri olan veri ve enerji iletiminin, sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Yapısal kablolama; internet, bilgisayar, telefon / santral, aydınlatma, yangın algılama ve ihbar sistemleri, güvenlik kamera sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, seslendirme ve acil anons sistemleri, akıllı bina otomasyon sistemleri vb. sistemler için gelişmeye ve entegrasyona açıktır. Yapısal kablolamada en çok dikkat edilmesi gereken konu ürünlerin ve cihazların kaliteli olması ve işçiliğin aynı şekilde özenli yapılmasıdır. Doğru ürün seçimi, kurgu ve işçilik ile kurumların yalnızca o anlık ihtiyaçları değil, geleceğe yönelik ihtiyaç ve problemlerin giderilmesi hedeflenmelidir.

Yapısal Kablolamanın Önemi

Zayıf akım sistemleri içerisinde yer alan cihaz ve donanımların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için yapısal kablolamanın kusursuz olması gerekmektedir. Yapısal kablolama bir altyapı olduğu için her an müdahale etmek mümkün olmayabilir. Bu bağlamda yapısal kablolama aşaması bir yapının can damarıdır. İleride gerekli olabilecek genişletmeler de projelendirme aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır. Projelendirme, kurgu ya da montajı düzgün yapılmayan yapısal kablolama ileride altyapının tamamen değiştirilmesini gerektirebilir. Bu hem zaman hem de ciddi maliyet kaybına yol açmaktadır. Kurulan altyapının mutlaka sertifikalandırılması gerekmektedir.


Yapısal Kablolama Aşamaları

Keşif, kanallama, kablo çekimi, sonlandırma, etiketleme, testdir.

Yapısal Kablolamanın Avantajları

Yapısal kablolamada; bilgisayar, yazıcı, güvenlik kamerası vb. her tür aktif sistem aynı kablolama üzerinde çalışabilmektedir. Yapısal kablolama; büyük boyutlardaki verinin iletimini ve paylaşılmasını desteklemektedir. Patch panelde yapılan basit bir port değişi ile herhangi bir data noktası ya da telefon hattı kolaylıkla taşınabilir. Yapısal kablolama üzerinde oluşan problemler ve arızalar kısa sürede tespit edilebilir. Sistem yönetimi çok daha kolay bir şekilde yapılmaktadır. Kablolar karmaşık görüntüsünden kurtularak daha az yer kaplar ve kolay düzenlenir


Veri (Data) kabloları ortama göre UTP (Unshielded Twisted Pair), STP (Shielded Twisted Pair) ya da Fiber Optik olarak tercih edilmelidir. Yapısal kablolama türleri kategoriler ile tarif edilmektedir. Veri aktarım hızını bu kategoriler belirlemektedir. Yapısal kablolama türleri; Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7 ve Fiber Optik’tir.

  • Cat5 kablolama, saniyede 100 megabit hızına kadar destek verebilir.
  • Cat5e kablolama, saniyede 1000 megabit hızına kadar destekler.
  • Cat6 kablolama, öncekilere göre daha yüksek performans sunmakla birlikte saniyede 1 gigabit hızına kadar destekleyebilir.
  • Cat7 kablolama korumalı (shielded) yapıdadır. Cat-5 veya cat-6 kablolara göre iki kat bant genişliği sağlamaktadır.
  • Fiber Optik kablolama, yapısal kablolamada kullanılan en hızlı veri iletimini sağlayan kablo türüdür. Genel itibariyle bahsettiğimiz kabloların bağlandığı bir anahtar (switch) üzerinden bağlantı paneline (patch panele) aktarma yapılarak ağ sistemine bağlanılır. OM1,OM2, OM3 ve OS1 gibi ikinci jenerasyon fiberler kullanılır.